Copyright en Auteursrechten

Kattengedragsdeskundigebreda.nl is onderdeel van Its Ki Healingpraktijk. Daarmee liggen het copyright en de auteursrechten bij Its Ki Healingpraktijk.

Copyright betekent dat alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en materialen liggen bij ©Its Ki Healingpraktijk.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van ©Its Ki Healingpraktijk.

Dit geldt altijd, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht waarbij bron vermelding verplicht is).